In English

Integrerad arbetsprocess mellan projektör och konstruktör, För effektiv och kvalitetssäker projektering med Tekla Structures och SAP2000

Martin Nilsson ; Martin Svennered
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:111, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Integrerad projektering, projektör, konstruktör, Tekla Structures, SAP2000, kompatibilitet, kompatibla programvaror, knowledge-based engineeringPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek