In English

How can long-term environmental goals be managed in projects?

VIKTOR RONNERT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-25, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162926

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek