In English

Leading international project teams

Ketan Luhar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-135, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project management, multi-cultural teams, communication, cultural awarenessPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek