In English

Dimensionering av curlinghall, En jämförande studie av BKR och Eurocode

Elin Stenlund ; Linda Stridbar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:92, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: dimensionering, konstruktion, beräkningsnorm, curlinghall, jämförelse, BKR, EurocodePublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek