In English

Structural Response of Reinforced Concrete Beams Subjected to Explosions, Time dependent transformation factors, support reactions and distribution of section forces

Sebastian Andersson ; Hampus Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:103, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Explosion, impulse load, SDOF, direct shear, finite element analysis. concrete, dynamic response, time dependent transformation factors, support reaction



Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162917

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek