In English

Conceptual solution for workflow visualisation on control screens - A task-based perspective

Kasper Nolkrantz ; Gregoire Piroux
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek