In English

Finite Element Modelling of Interlaminar Slip in Stress-Laminated Timber Decks, Friction Interaction Modelling Using Abaqus

Joakim Carlberg ; Binyam Toyib
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:77, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stress-laminated timber deck, timber bridges, interlaminar slip, contact modelling, friction modelling, AbaqusPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162914

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek