In English

Feasibility of strengthening glulam beams with prestressed basalt fibre reinforced polymers

Christian Zachary ; Shebli Kavan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:90, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: prestressed glulam beams, basalt fibre reinforced polymers (BFRP), achorage length of FRPs in glulam, delamination of FRPs in glulam, prestressed glulam production, variable prestressingPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek