In English

Energisnål avfuktning av biogas

Marcus Benzon ; Aryan Dawody ; Olle Gunnarsson ; Johan Götvall ; Pontus Gustavsson ; Niklas Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 37 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Behovet av energisnålare och miljövänligare processer är stort i samhället i dag. Syftet med projektet var att ta fram energisnålare avfuktningsmetoder för biogas, som sedermera ersätter naturgas. Vidare var det önskvärt att undersöka möjligheten att avfukta gasen ytterligare för att undvika kondensering i ledningen under transportering. Energiberäkningar har genomförts, där nuvarande förbrukning ställts mot undersökta alternativ. Vidare beräknades, för alternativen, såväl dimensionering som preliminära investeringskostnader för nödvändig utrustning. Även miljöpåverkan undersöktes för varje metod. Rapporten visar på möjligheten att energieffektivisera processen och dessutom öka avfuktningen. Genomförs avfuktningen med silikagel kan energibehovet minskas med 84 %. Den insparade energin, 6.1 kW, och möjlig möjligheten till ökad avfuktningen ställs dock mot större investeringskostnader, 41000 $.Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2012-09-05

CPL ID: 162908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek