In English

Process induced prestress losses in long bed systems for railway sleepers

Simon Carlsson ; Erik Holmbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:86, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Prestressed concrete sleeper, Prestress loss, The Long Line Method, young concrete, thermal properties of young concrete, mechanical properties of young concrete, hydration process, heat development, bond behaviour, maturity, non-linear finite element analysisPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162903

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek