In English

Motion sickness in cars - Physiological and psychological influences on motion sickness

Helena Tjärnbro ; Nathalie Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek