In English

Fjärrstyrd undervattensfarkost

ROV – Remotely Operated underwater Vehicle

Anders Markoff ; Jonathan Flod ; Oscar Wennerström ; Pontus Carlsson ; Viktor Bennersten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2012:06, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-05.

CPL ID: 162892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek