In English

Towards a framework for identifying and evaluating business opportunities

Fredrik Berglund ; Julius Lindecrantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 83 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E 2012:072, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek