In English

Effect of fibres on corrosion of steel reinforcement

Maciej Abrycki ; Arkadiusz Zajdzinski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:65, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: fibre reinforced concrete, crack width, galvanic corrosion, steel corrosion, chlorides, resistivity of concrete, chloride migration, half-cell potentialPublikationen registrerades 2012-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek