In English

Application of L-BFGS to a Large-Scale Poisson MAP Estimation

Torbjörn Wästerlid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 59 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek