In English

Fysikalisk modell av människans spinalkanal för demonstration av skademekaniken vid whiplash-skada, del 2

A physical model of the human spinal canal for demonstration of a possible whiplash injury mechanism

Mikael Palmgren ; Joel Andersson ; Niclas Nilsson Gustafsson ; Charlie Sjödin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2012:14, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-04.

CPL ID: 162864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek