In English

Ljudisolering i prefabricerade betongstommar. En fältmätning av luft- och stegljudsisolering.

Tobias Engqvist ; Jessica Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:56, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: fältstudie, luftljudsisolering, stegljudsisolering, prefabricerade betongstommar, luftljudsmätning, stegljudsmätning, akustik, ljudtransmission, reduktionstal, stegljudsnivån, ljudklasser.Publikationen registrerades 2012-09-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162852

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek