In English

The Use of Potentially Critical Materials in Passenger Cars

Klas Cullbrand ; Olof Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 66 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Critical materials, Rare earth elements, VehiclesPublikationen registrerades 2012-09-04. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 162842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek