In English

Design and implementation of an adaptive harmonic controller: Active noise control in an intake system.

Lars Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:125, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: active noise control, intake system, adaptive, harmonic control, tachometer, LMS, singe channel feed-forward, driving cyclePublikationen registrerades 2012-09-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek