In English

Growth of loudness for bone conduction

Marja Tonteri Tillgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:123, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-09-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek