In English

A Commercial Model for Eco-efficient Production of Biogas from Sewage Sludge in China - Upgrading biogas to vehicle-used bio-methane

Lei Zhao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 90 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BiogasPublikationen registrerades 2012-09-04. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 162835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek