In English

Virtuell design av en testrigg för ett vindkraftverks drivlina - Analys av vibrationsdynamik

Martin Carlsson ; Emma Elofsson ; Johanna Risö ; David Sandelind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-09-03.

CPL ID: 162803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek