In English

Modellering och verifikation av hjulupphängning för ett ultralätt elfordon

Niklas Gustafsson ; Marcus Gustafsson ; David Andersson ; Christine Ekberg ; Jonathan Rydberg ; Fredrik Holst
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-31.

CPL ID: 162769

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek