In English

Kan detektorer förebygga tågurspårning?

Helena Almegius ; Jonatan Berg ; Alexander Kärkkäinen ; Susanna Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-31.

CPL ID: 162768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek