In English

Optimering av B-stolpe

Eddie Thelandersson ; Jonatan Lilja
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 72/2012, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-08-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162765

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek