In English

Selective catalytic reduction of NOx with NH3. The effect of Cu-loading on different reaction steps over Cu-BEA catalysts

Catur Rini Widyastuti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek