In English

Högtemperaturoxidation av FeCrAl legeringar vid låg syreaktivitet

Cecilia Fager ; Bonnie Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 33 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-08-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162745

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek