In English

Roadmapping of Emergent Technologies

Axel Lange ; Pontus Olof-Ors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 74 s. Licentiate thesis, report - Department of Technology of Management and Economics, Chalmers University of Technology, ISSN 1654-9732; E2012:069, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162742

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek