In English

Miljöanpassning av konsumentprodukt - Miljöanpassad Dramat

Ebba Karlsson ; Sofie Nilsson ; Marie Nydahl ; Annie Ragnarsson ; Daniel Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:04, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-30.

CPL ID: 162736

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek