In English

Recycling of by-products from formalin production by introduction of a new absorption unit

Kai Jauhiainen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162718

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek