In English

Student Housing Project in Gothenburg

Kaiqiang Jiang ; Ying Xue
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek