In English

High end washroom dispensers - Development of exclusive dispensers for low to medium traffic washrooms

Josefin Sohl ; Karin Ljungberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162686

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek