In English

Vita Nova - new life - Design visions for the future of maternal health care

Aleksandra Piechota ; Rabia Sana
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162662

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek