In English

Gravitational Instability of Two-Component Galactic Discs

Niklas Falstad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Gravitational Instability, Galactic DiscsPublikationen registrerades 2012-08-28. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 162643

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek