In English

Design of an optimized inventory replenishment process between central DC and local DC for Weidmüller Group

Andei Tomba ; Martina Lempke
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:036, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162604

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek