In English

Nanomaterials in Design

Eric Bjärkvik ; Fredrik Franzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162597

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek