In English

Cleantech system solutions - A case study on how to manage the necessary knowledge to prepare for a transaction

Martin Warneryd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2012:070, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162576

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek