In English

Återtillverkning - Påverkan i produktion hos en cykelfabrikör

Christoffer Mårtensson ; Rickard Stenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:022, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162551

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek