In English

Critical information exchange in supplier involvement product development

Alexander Arvidsson ; Silva Deivite
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:026, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162550

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek