In English

Operational transfer path analysis: A study of source contribution predictions at low frequency.

Mihkel Toome
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:141, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: operational transfer path analysis, OTPA, cross-talk cancellation, CTC, low frequency, source constribution.Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162546

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek