In English

Product sound quality and sensory evaluation. An approach to assessor selecton and a comparative study of panels.

Jonas Wallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:15, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sound quality, sound character, psychoacoustics, sensory evaluation, perceptual evaluation, jury testing, assessor selection.Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek