In English

A new compact wideband MIMO antenna as the base station antenna for the reverberation chamber

Ali Al-Rawi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX065/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162539

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek