In English

Exploring the possibilities of using active rear steering in a car

Jonas Arvidsson ; Eric Franklin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX039/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162535

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek