In English

Investigation and design of high gain, low sidelobes, compact antennas at E-band

Ioannis Papageorgiou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]