In English

Investigation and design of high gain, low sidelobes, compact antennas at E-band

Ioannis Papageorgiou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX062/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162534

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek