In English

Aortic 4D modeling - Real-time adaptive model using MR images

Nils Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX063/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162533

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek