In English

Introducing standardization to achieve a more efficient manufacturing – in collaboration with Santa Maria Mölndal

Mary Kawoogh ; Pooyan Seddighzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:037, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162440

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek