In English

Development of Three-Dimensional Hydrodynamic and Water Quality Model of Göta Älv River

Saeed Mokhlesi ; Andreas Öhrman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:8, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hydrodynamic model, water quality model, Norovirus, E. coli, somatic coliphages, sampling, transportation, inactivation, sensitivity analysisPublikationen registrerades 2012-08-21. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 162368

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek