In English

Urban Development Catalyst - A top-down frame for bottom-up initiative

Carl Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162362

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek