In English

E-Co-Housing - A low-rise apartment for new habitation in Chiang Mai

Sirinpat Kuttikul
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek