In English

Analysis of a pyramidal truss core structure using the finite element method and full scale experiments

Jonas Ringsberg ; Reine Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 16236

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek